Groen in de stad
IGGARS 2021

De huidige Covid-19 crisis heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk de rol van groen in onze steden is. Parken en privé tuinen zorgen voor ademruimte, ontspanning en rust. Groen in de stad draagt ook bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit, zorgt voor afkoeling op warme zomerdagen en vermindert het risico op overstroming bij zware neerslag.

Inhoud

In dit project ga je samen met je leerlingen aan de slag met satellietdata. Met je klas doorloop je stap voor stap de basisprincipes van teledetectie. Met behulp van QGIS breng je het groen in je stad in kaart en analyseer je de groenvoorziening in verschillende wijken.

Naast satellietbeelden geven we je ook een hele reeks andere data mee, zoals bevolkingsdichtheid, inkomen, … Die laten je toe om samen met de leerlingen op zoek te gaan naar ruimtelijke verbanden. Zijn rijkere wijken beter voorzien van groen dan armere wijken? Hoe bepalend is de aanwezigheid van groen voor de temperatuur binnen de stad?

Het project sluit aan bij verschillende eindtermen in het aso, tso en kso. Het gebruik van GIS, toegepast in een stedelijke context en met linken naar het milieu, laat toe om te werken aan thema’s zoals ruimtelijke ordening, milieuproblemen, hitte-eiland-effect, sociale ongelijkheid in steden, … en tegelijkertijd een aantal vaardigheden aan te leren. Onderzoeksvragen kunnen door de leerlingen zelf uitgewerkt worden met behulp van de beschikbare data. Zo krijgen leerlingen een beeld van hoe ruimtelijke data helpen om de omgeving in kaart te brengen en gericht maatregelen voor te stellen om de kwaliteit ervan te verbeteren.

Frank Canters, Vrije Universiteit Brussel, frank.canters@vub.be
Frieke Vancoillie, Universiteit Gent, frieke.vancoillie@ugent.be
An Steegen, KU Leuven, an.steegen@kuleuven.be
Luc Zwartjes, Universiteit Gent, luc.zwartjes@ugent.be

Materiaal