Zin om de geo-sector te ontdekken?

GeoMobiel biedt doe-activiteiten aan voor de derde graad van het secundair onderwijs. Het lesmateriaal staat nog steeds ter beschikking van de leerkrachten (Workshops). Dit lesmateriaal is grondig herwerkt zodat elke leraar het lessenpakket zelf kan geven, dus ook de leraren die niet de mogelijkheid hadden aanwezig te zijn tijdens een GeoMobiel-activiteit. Voor alle modules is een uitgebreide handleiding uitgewerkt om het voorbereiden en het verloop van de modules zo vlot mogelijk te laten verlopen. De modules zijn zo opgebouwd dat de leraren de oefeningen in twee lesuren kan afronden.

Het project GeoMobiel

Het project bood in het academiejaar 2014-2015 activiteiten aan waarbij de GeoMobiel zelf naar de scholen kwam. Vanaf het academiejaar 2015-2016 is er hier geen verdere financiële ondersteuning meer voor. Er is wel voor gezorgd dat u de modules zelf kan geven in uw klassen. Al het lesmateriaal kan u terugvinden op deze pagina.

Wat is GeoMobiel?

Het project GeoMobiel wil jongeren warm maken voor technische knelpuntberoepen als landmeter, cartograaf, GIS-expert en geo-ICT’er. Dit door hen in contact te brengen met de brede waaier aan toepassingen en mogelijkheden die deze sector biedt. Voor verdere ontplooiing van de geo-sector is er immers nood aan afgestudeerden in die richting.

Voor wie is GeoMobiel bedoeld?

Het project richt zich tot leerlingen uit de derde graad van het secundair onderwijs die gekozen hebben voor een richting met een brede wiskundige, wetenschappelijke of IT-basis. Ook de leerkrachten worden actief betrokken.

Onze workshops

Groen in de stad IGARSS 2021

In dit project ga je samen met je leerlingen aan de slag met satellietdata. Met je klas doorloop je stap voor stap de basisprincipes van teledetectie. Met behulp van QGIS breng je het groen in je stad in kaart en analyseer je de groenvoorziening in verschillende wijken.

Topografie en GNSS

Hoe kunnen we met behulp van een waterpastoestel een kaart maken van een bepaalde omgeving? Controle via GNSS en Luchtfoto.

fotogrammetrie

Hoe kunnen we op basis van foto's een 3D-model maken van de school / een gebouw?

teledetectie en milieu

Hoe kunnen we satellietbeelden gebruiken om vegetatie in kaart te brengen?

GIS en geomarketing

Wat is de beste locatie voor een nieuw winkelcentrum in België?

Leerlingen en leraren evalueren GeoMobiel positief

In het schooljaar 2014-2015 werd een enquête gehouden onder de leerlingen en leerkrachten die deelnamen aan GeoMobiel. Hieronder zijn de resultaten van vier van de vragen terug te vinden. We zijn positief verrast met de uitkomst en hopen dat ook het workshopmateriaal met zoveel succes zal gebruikt worden!