Teledetectie en Milieu

Satellietbeelden zijn een alledaags gegeven geworden. Ze duiken regelmatig op in de actualiteit om de toestand van het milieu te belichten en iedereen is er tegenwoordig vertrouwd mee via populaire toepassingen als Google Earth.
Maar hoe kan je uit satellietbeelden nuttige informatie halen?

In deze module onderzoeken de leerlingen hoe zij satellietbeelden kunnen gebruiken om groen in de stad in kaart te brengen en de groenvoorziening binnen een stad te analyseren.

Inhoud

Satellietsensoren nemen beelden van het aardoppervlak in verschillende delen van het elektromagnetisch spectrum. Dat laat de leerlingen toe om, na een eerste verkenning van de beelden, ware en valse kleurenbeelden te maken en na te gaan hoe verschillende types van bodembedekking het zonlicht op een andere wijze reflecteren. Uitgaande van die kennis produceren ze een vegetatiekaart van de stad.

Om de spreiding en de toegankelijkheid van het groen in de stad in detail te analyseren, maken de leerlingen daarna kaartjes van het percentage groen en van de bevolkingsdichtheid op het niveau van statistische sectoren. Met deze stap wordt voor hen ook meteen duidelijk wat het verschil is tussen een rasterbeelden en vectorkaarten en hoe ze met deze gegevens kunnen werken. Tenslotte onderzoeken de leerlingen de relatie tussen de aanwezigheid van groen en het gemiddeld inkomen van de bewoners in verschillende delen van de stad.

De leerlingen verwerken de theorie per twee aan de hand van filmpjes die worden afgewisseld met verschillende opdrachten. Deze opdrachten bestaan uit specifieke verwerkingen binnen de GIS-software die in detail worden uitgelegd in de werkbladen en uit vragen die hen aanzetten tot reflectie over elk nieuw resultaat (een grafiek, een kaartje, …) dat ze bekomen. Een uitdagende én leerrijke workshop!

aan de slag met

Competenties

GeoMobiel is STEM!
Dit project integreert verschillende wetenschappen: geografie, wiskunde en fysica en vertrekt daarbij telkens van een specifieke technologische component. De leeractiviteiten van de modules sluiten bovendien perfect aan bij de onderzoekscompetenties die leerlingen moeten opbouwen.

Materiaal